Wyróżnienia i dyplomy


II miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną - Hajnówka 2010
 
Dyplom laureata II miejsca IX Festiwalu Pieśni Prawosławnej - Grodno 2010
 
Dyplom uczestnika w V Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej - Siemiatycze 2008
 
II miejsce w Ogólnopolskim Ekumenicznym Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej KAIROS 2008
 
II miejsce w Konkursie Piosenki Ukraińskiej "Z Pidlaskoj Krynici 2007" w Bielsku Podlaskim
 
Dyplom laureata VI Otwartego Festiwalu Pieśni Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej - Grodno 2007
 
II miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną - Hajnówka 2007
 
"Błagosłowiennaja Gramota" nadana chórowi Ramonka przez Metropolitę SAWĘ w dniu świeta Opieki Matki Bożej - 10 października 2006 roku
 
I nagroda Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w kategorii chórów parafialnych wiejskich - Hajnówka 2006
 
Nagroda Specjalna w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną - Hajnówka 2006
 
I miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną - Hajnówka 2005
 
Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną - Hajnówka 2005
 
IV Spotkania pt. "Pieśń wielkopostna w tradycji ludowej" - Białystok 2005
 
I miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną - Hajnówka 2004
 
IX Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich - Terespol 2004
 
Udział w realizacji projektu "Źródła przyjaźni - poszukiwanie wspólnych ścieżek w folklorze i tradycji" - Hajnówka 2004
 
II Wieczory Muzyki Cerkiewnej - Bielsk Podlaski 2003
 
"Grand Prix" Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - Mińsk 2003
 
Festiwal Piosenka Białoruska 2003 - Hajnówka
 
I nagroda Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w kategorii chórów parafialnych wiejskich - Hajnówka 2003
 
VIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich - Terespol 2003
 
I miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną - Hajnówka 2003
 
Dyplom uznania Wójta Gminy Narew - 2002 rok
 
II miejsce w IV Prezentacjach Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego - Białystok 2002
 
IV Prezentacje Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego - Białystok 2002
 
Koncert Galowy Podlaskich Spotkań Ekumenicznych - Białystok 2002
 
III nagroda Miedzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w kategorii chórów młodzieżowych - Hajnówka 2002
 
Prezentacje zespołów koledniczych "Gwiazda i Kolęda" - Białystok 2002
 
XXIII Powiatowe Spotkania Zespołów Kolędniczych - Hajnówka 2002
 

Wygenerowane przez JAlbum 6.5 & Chameleon skin  |  Help