Strona główna
Wydarzenia
Nasza historia...
Chórzyści
Dyrygentka
Parafia
Osiągnięcia
Teksty piosenek
Multimedia
Galeria zdjęć
Księga gości


NAPISZ DO NAS


WYDARZENIA ...


Na swojską nutę - śpiew łączy pokolenia

10 sierpnia 2012 roku w świetlicy wiejskiej w Łosince odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach projektu „Na swojską nutę – śpiew łączy pokolenia”, który realizuje Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty” oraz Stowarzyszenie „Spadczyna” z Łosinki. W projekcie uczestniczą lokalne zespoły artystyczne z Łosinki oraz z Dubicz Cerkiewnych: Strumok, Zaranoczka, Ramonka, Harmoń i Podlaszanki, których członkami są zarówno młodzi ludzie, jak też osoby starsze.

Celem projektu jest podtrzymanie i przekazanie kolejnym pokoleniom dorobku kulturowego, jakim jest gwara wywodząca się z pogranicza trzech kultur: białoruskiej, ukraińskiej i polskiej, zachowana w lokalnych pieśniach. Celem jest również integracja chórów działających na terenie gmin Dubicze Cerkiewne i Narew poprzez organizację warsztatów wokalno-muzycznych i wydanie albumu CD.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

  • Spotkanie inauguracyjne wraz z prelekcją o tradycjach regionu Puszczy Białowieskiej.

  • Wspólne warsztaty wokalno-muzyczne.

  • Wydanie albumu CD z utworami ludowymi.

  • Spotkanie podsumowujące wraz z promocją albumu CD.

Spotkanie w Łosince, na które licznie przybyli mieszkańcy wsi, rozpoczęło się od występu chóru Ramonka z Łosinki. Następnie głos zabrał Pan Jan Chomczuk – dyrektor biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, prezentując zebranym cele i założenia projektu oraz działania, które zostaną zrealizowane w przyszłości.

W dalszej części spotkania specjalista od etnografii Pani Nela Szczuka przedstawiła krótki wykład na temat folkloru muzycznego regionu Puszczy Białowieskiej. Opowiedziała ona o rodzajach folkloru, różnych pieśniach obrzędowych i powszechnych, a także zaprezentowała przykłady strojów ludowych z regionu Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Zgromadzona publiczność aktywnie uczestniczyła w dyskusji, podając liczne przykłady śpiewanych pieśni.

Podczas spotkania w Łosince wystąpił młodzieżowy zespół wokalny Strumok z Dubicz Cerkiewnych. Widzowie mogli też posłuchać piosenek w wykonaniu dwóch innych zespołów z Gminy Narew: chóru Harmoń z Łosinki oraz zespołu Podlaszanki. Spotkanie zostało zakończone poczęstunkiem dla wszystkich uczestników spotkania.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będą wspólne warsztaty wokalno-muzyczne dla członków zespołów Strumok, Zaranoczka, Ramonka, Harmoń i Podlaszanki, które odbędą się w świetlicach wiejskich w Łosince i Grabowcu. 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pt. „Na swojską nutę – śpiew łączy pokolenia” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ...


Strona główna Dalej
 

Chór RAMONKA - Łosinka 17, 17-210 Narew, tel. 085 681-50-06                                                                 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE