Strona główna
Wydarzenia
Nasza historia...
Chórzyści
Dyrygentka
Parafia
Osiągnięcia
Teksty piosenek
Multimedia
Galeria zdjęć
Księga gości


NAPISZ DO NAS


WYDARZENIA ...


Warsztaty muzyczne w Łosince

Chór Ramonka od 1 czerwca do 30 września 2010 roku realizuje swój pierwszy projekt w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” pt. "Muzyka przyczynkiem integracji pokoleń w parafii Łosinka". Partnerem w projekcie jest Narwiański Ośrodek Kultury.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem tego programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Program finansowany jest ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Lokalnej Organizacji Grantowej jaką jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Projekt realizowany przez chór Ramonka polega na łączeniu i wymianie doświadczeń między pokoleniami oraz promowaniu wszelkich działań zwiększających uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększeniu mobilności i aktywności społecznej oraz rozwoju lokalnych inicjatyw. Podstawą działań w tym projekcie jest przede wszystkim współpraca między zespołami / chórami różnych pokoleń funkcjonujących przy parafii Łosinka, mająca na celu wymianę doświadczeń muzycznych między nimi.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

  • cykl warsztatów muzycznych, w których wezmą udział 4 chóry funkcjonujące przy parafii,

  • festyn jubileuszowy – 15-lecie chóru „Ramonka”,

  • wieczornicę „Przeżyjmy to jeszcze raz…” będącą podsumowaniem całego projektu.

W ramach projektu przeprowadzono już 6 warsztatów muzycznych. Pierwszy warsztat został przeprowadzony 25 czerwca 2010 roku z najstarszym chórem funkcjonującym przy parafii Łosinka. Wówczas uczestnicy chóru Ramonka mieli okazję poznać wiele ciekawych pieśni starszego pokolenia. Przede wszystkim uczestnicy chóru Ramonka chcieli nauczyć się „Pieśni pra Łasinku”, którą planują zaśpiewać ze wszystkimi chórami biorącymi udział w projekcie podczas festynu 15-lecia Ramonki. W trakcie warsztatu spisane zostały słowa kilku pieśni. Starszy chór chętnie i z dużym entuzjazmem podzielił się znajomością piosenek z ich młodości. Między przerwami w śpiewaniu często wracali oni pamięcią do dawnych lat, wspominając czasy, w których muzyka towarzyszyła ludziom omal na każdym kroku, gdyż słyszało się ją zarówno przy pracy jak i przy wieczornym wypoczynku na ławeczkach.

Drugi warsztat zorganizowany został 3 lipca 2010 roku z najmłodszym pokoleniem biorącym udział w projekcie, reprezentowanym przez chór Zaranoczka. Podczas zajęć uczestnicy Ramonki przekazali młodszym koleżankom i kolegom pieśni, które poznali podczas warsztatów z chórem starszym. Przede wszystkim najbardziej dopracowywana była „Pieśnia pra Łasinku”, którą chór Zaranoczka również będzie wykonywał na festynie wraz z innymi chórami. Uczestnicy Zaranoczki z dużą ciekawością i zaangażowaniem poznawali pieśni starszego pokolenia, które bardzo szybko wpadły im w ucho i od razu zaczęli podśpiewywać je z Ramonką. Oprócz utworów poznanych na warsztatach z chórem starszym Ramonka nauczyła Zaranoczkę także swoich piosenek.

Następny warsztat przeprowadzono ponownie z chórem najstarszym 8 lipca 2010. Podczas tego spotkania Ramonka poznała jeszcze więcej ciekawych piosenek, ale przede wszystkim podszlifowała poznane już na pierwszym spotkaniu.

Dnia 9 lipca 2010 zorganizowano kolejny warsztat, ale tym razem z nowopowstałym w parafii Łosinka chórem reprezentującym nieco starsze pokolenie niż chór Ramonka lecz młodsze niż najstarszy chór. Podczas tego spotkania chór Ramonka przekazał swoim starszym kolegom pieśni, poznane podczas spotkań z najstarszym pokoleniem. Niektóre z tych piosenek były również znane nowemu chórowi, ale niektóre poznawali oni dopiero podczas tych warsztatów. W czasie spotkania Ramonka poznała również pieśni śpiewne przez nowy chór.

Dnia 10 lipca 2010 odbyło się ponowne spotkanie z Zaranoczką, podczas którego uczestnicy dwóch chórów wciąż wytrwale szlifowali poznane piosenki. Podczas warsztatów dyrygent Pani Maria Bubka przeprowadziła również wykład nt. jak prawidłowo śpiewać, przeprowadzać rozśpiewkę i wiele innych ciekawych rzeczy.

12 lipca 2010 po raz kolejny chór Ramonka spotkał się z nowym chórem. Na początku spotkania powtórzone zostały poznane wcześniej piosenki. Nowy chór przygotował także jeszcze kilka piosenek, które chciał przekazać Ramonce. Tak więc po przypomnieniu wcześniej uczonych utworów chór Ramonka poznał jeszcze kilka pieśni śpiewanych przez ich starszych kolegów, które po krótkiej nauce wszyscy razem, dźwięcznie zaśpiewali.

Chór „Ramonka” czeka jeszcze jedno spotkanie warsztatowe, ale tym razem ze wszystkimi chórami biorącymi udział w realizowanym projekcie.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie tekstu - Paulina Monach


Wstecz Strona główna Dalej
 

Chór RAMONKA - Łosinka 17, 17-210 Narew, tel. 085 681-50-06                                                                 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE